Hvad er Re-board

Re-board® er den originale patenterede letvægtsplade med et minimum af miljøbelastning. Styrken ligger i kernen.

Re-board er den originale og patenterede letvægtsplade til 2D og 3D konstruktion, som blev udviklet i 90'erne af den prisvindende svenske opfinder Karl-Gustav Ericsson. Visionen var at skabe et bæredygtigt materiale til konstruktion med et minimum af miljøbelastning.

Ved udvikling af Re-board letvægtspladen var der fokus på:

  • Minimering af råvaremængde
  • Maksimal styrke
  • Maksimal vægtreduktion 
  • Minimering af CO2 emission ved produktion

Bæredygtigt materiale: Hvorfor papir?

I gamle dage brugte man 100.000 liter vand for hvert ton papir, man producerede. Vandet blev dengang forurenet af klor, som man brugte til at blege papiret med - og som er en gift for dyr og planter. I dag er det noget helt andet. I dag løber vandet i et lukket system, som papirfabrikken renser og bruger igen og igen, så det ikke forurener. Samtidig har man fundet ud af at blege papir uden klor ECF (Elemental Chlorine Free. Den kemiske proces er den samme som benyttes til hårblegning hos f.eks. frisører). Teknikken er fri for elementær klorgas uden dannelse af dioxiner og dioxinlignende forbindelser (kræftfremkaldende stoffer). Tilsammen har det gjort, at papirfabrikker i dag forurener meget lidt.

RÅMATERIALET TIL PAPIRET KOMMER FRA ANSVARLIGT SKOVBRUG OG ER FSC® MÆRKET

I en FSC®-certificeret skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn. Bag FSC-mærket ligger et strengt internationalt kontrolsystem. Træet skal gennem FSC-systemet kunne spores helt tilbage til de skovområder, hvor det stammer fra - uanset hvor mange led der er imellem skoven og butikken, det bliver solgt i.

Re-board® fremstilles på FSC-certificeret papirfabrik i Sverige og leveres af FSC-certificeret distributør.

RE-BOARD KAN GENANVENDES SOM PAPIR 5-7 GANGE

Papiret i en Re-board letvægtsplade er af så høj kvalitet, at det kan genanvendes fra 5 til 7 gange i papirindustrien. Det giver derfor god mening at separere Re-board fra almindeligt pap, inden det føres tilbage til industrien. Det er et fokuspunkt for os i PMH Systems, og vi tilbyder derfor alle vores Circular Service Partnere at tilbagekøbe fraskær til en fordelagtig pris. Læs mere her og kontakt os for opstilling af containere.

Minimering af råvaremængde

Selvom råmaterialet til Re-board kommer fra ansvarligt skovbrug er det nødvendigt at begrænse forbruget og dermed også træfældningen. Re-board består af 80% mindre træ end en tilsvarende MDF eller spånplade. Det betyder at 80% af træerne bliver stående i skoven, hvor de gør mest gavn for både atmosfæren og grundvandet. Skove er nemlig gode for vandmiljøet og det reneste grundvand ligger under skovene.

 

Maksimal styrke

En kvadratmeter Re-board kan modstå et direkte tryk på 90 tons. Hemmeligheden ligger i den patenterede opbygning af pladens kerne, hvor papirets fibre er vinklet til 15 grader. Konstruktionen af kernen, samt mængden af papir er nøje afstemt, så der opnås maksimal styrke med mindst muligt materiale. Mængden af papir i kerne er ikke uvæsentlig, da det har stor betydning for, hvor nøjagtigt og rent et snit man kan skære i pladen.

 

Maksimal vægtreduktion

En MDF plade vejer 10,5 kg pr. m2. En Re-board plade er 8,55 kg letter og vejer blot 1,95 kg pr. m2.

Ifølge Europa-Parlamentets hjemmeside tegner Transport sig for næsten 30% af EU's samlede CO2-emissioner. Heraf stammer 72% fra vejtransport, hvor tunge og lette lastbiler tegner sig for de 38% (26. aug. 2019).

En væsentlig faktor der afgør hvor meget CO2 der udledes ved transport er vægten. Når vægten kan reduceres, er det enten muligt at transporteres mere gods pr. kørt kilometer, eller reducere CO2 udledning pr. kørt kilometer med samme volumen.

Minimering af CO2 emission ved produktion

Ifølge Miljøstyrelsen Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien udledes hhv. 1268 og 898 kg. CO2 pr. m2 når der produceres traditionelle konstruktionsplader som MDF og spånplader. Re-board er den første letvægtsplade i verden der uafhængigt har målt CO2 udledning efter CEPE og ISO 14040 retningslinjer.

 

Image

Skal det være stærkt, skal det være Re-board

Den patenterede kernen i Re-board er 56% stærkere. Uanset om det er til et individuelt design eller i industriel produktion, kan Re-board formes, skæres og foldes på et utal af måder og man kan ikke undgå at blive inspireret, når man står med den forbløffende Re-board plade mellem hænderne.

Re-board er et stærkt og let konstruktionsmateriale i papir til 2D- og 3D-applikationer og består af flere forskellige pladetyper, tykkelser, farver og pladestørrelser, samt et omfattende tilbehørsprogram til konstruktion. Det bæredygtige Re-board kan i mange tilfælde erstatte mere miljøtunge materialer som MDF, spånplader, opskummet PVC o.lign.

Den patenterede kerne med stående træfibre i en hældning på 15 grader, i kombination med nøje udvalgte råvarer, gør Re-board så stærk, at den kan modstå et direkte statisk tryk på 90 tons, og i test opnå en bøjningsstivhed der er hele 56% stærkere end konkurrerende plader. 

Maksimal styrke/bøjningsstivhed: Pladen sættes mellem to under-støtninger (330 mm cc), og en kraft påføres, indtil pladen knuses.

Image

Rene snit, skarpe hjørner og stærke kanter

Når der skæres i et organisk materiale som papir, er en jævn materialemodstand essentiel for at opnå et rent og skarpt snit.

I områder uden modstand, altså hvor kernen består af større luftlommer, vil kniven løbe ujævnt. Træfibrene i Re-boards patenterede kernemateriale ligger så tæt, at kniven møder en kontinuerlig modstand.

Kernematerialer med mindre træfylde, som dem der oftest ses benyttet i prisattraktive alternativer, vil ikke kunne leve op til Re-boards styrke og stabilitet i udsatte og følsomme områder af konstruktionen, som kanter, ombuk og hjørner. De førnævnte områder er alle afgørende faktorer for levetiden og kvaliteten på en konstruktion. En høj fibertæthed er derfor også i denne henseende essentiel, når der skal skabes et 2D eller 3D output i høj kvalitet og styrke.

Re-boards fibertætte kerne sikrer at skruer udviklet til letvægtsplader bider godt fast. Faktisk så godt fast, at de kan af- og påmonteres flere gange.

Kantstyrke: Styrkegrænse for hvornår pladekanten knuses ved opretstående.

Image

6 grunde mere til at vælge Re-board

RE-BOARD ER VARMERESISTENT

Re-board er ikke bare stærkt, det er også varmeresistent. Vore egne test har vist at Re-board Premium nemt klarer opvarmning til 180 grader.

Re-board Fire Retardant er udviklet til konstruktionsprojekter der kræver en Euroclass C klassifikation.Under den fine topliner ligger et ultra tyndt lag alufolie, som gør pladen resistent overfor ild og antændelse. Re-board Fire Retardant er klassificeret Euroclass C, -s1, -dO (jfr. EN 13501-1:2007)

100% GENANVENDELIG NUL PLASTIK

At tilsætte en mikroskopisk mængde plastik til papir, har historisk, og er fortsat i mange tilfælde, måden hvorpå man sikrer en modstandsdygtig liner og et flot printresultat. Desværre gør både oliebaseret plastik og biobaseret plastik (PE) det umuligt at genanvende pladen til papir. Det tilfører i stedet mikroplastik til vores miljø når det nedbrydes. 

Re-board Graphical består af 100% papir. Lineren er 100% fri for plastik og dermed 100% genanvendelig. Selvfølgelig med en uovertruffen printkvalitet.

GRUNDIG KVALITETSKONTROL

 Re-board er solidt håndværk og kvalitetskontrol overlades ikke kun til elektronikken. Det menneskelige øje er nemlig fortsat det bedste værktøj til at opfange små nuanceforskelle og skønhedsfejl. 

Alle Re-board Premium plader gennemgåes grundigt i en sidste manuel kvalitetskontrol, hvor begge flader gennemses, inden de forlader papirmøllen.

LAV VÆGT ER GODT FOR MILJØET

Vægt er afgørende for hvor stor en påvirkning materialet har på miljøet, når det skal transporteres – i alle led, fra papirmøllen til den endelige destination hos slutkunden. En Re-board plade vejer 80% mindre end en tilsvarende MDF eller spånplade, fordi den består af 80% mindre træ. Samtidig vejer Re-board 60% mindre end en tilsvarende opskummet PVC plade. 

Re-board er også den første letvægtsplade i verden der uafhængigt har målt CO2 udledning efter CEPE og ISO 14040 retningslinjer. 

Image

FSC®-CERTIFICERET HELE VEJEN

Re-board er FSC® certificeret fra vugge til vi overdrager den til fragtmanden. Råmaterialet er udelukkende fra ansvarligt svensk og finsk skovbrug, og selve papirmassen produceres på FSC® certificeret papirmølle. Pladen produceres på Re-board Technology’s egen FSC® certificerede papirfabrik. 

PMH Systems har egen FSC® certificering så kæden er sikret dokumenteret hele vejen.

NUL SPILD - TIL GAVN FOR ALLE

85% af papiret i Re-board Premium er produceret fra jomfrufibre, som kan genanvendes helt op til 6 gange. Selvom jomfrufibre, der blandes med andre papirbaserede materialer i genvindingsprocessen, øger den overordnede kvalitet af det genanvendelige output, vil vi gerne sikre at jomfrufibrenes egenskaber udnyttes fuldt ud. De er faktisk så værdifulde for os, at vi gerne vil betale dig mere end det du kan få fra din normale papopkøber.